Company NameRooms Inc.
Head Office4-15-1 ichigayadaimachi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0066 Japan
Phone+81 (0) 3-3352-5100
CEOShinji Kawaguchi
EstablishedAugust, 1998